Hỏi - Đáp

Lỗi chạy quá tốc độ bị phạt bao nhiêu trong năm 2020 này?

Đi xe ô tô chạy quá tốc độ phạt bao nhiêu? Nghị định 100/2019/NĐ-CP áp dụng từ 1/1/2020 chỉ rõ rằng hành vi chạy quá tốc độ bị phạt tối đa 12 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng.

Mẹo thi bằng lái xe A1 chắc chắn đỗ 100% cho người mới

Mẹo thi bằng lái xe A1 chắc chắn đỗ 100% cho người mới

Trong các phần thi của bộ đề thi bằng lái xe hạng A1 danh cho xe máy, phần thi sa hình được nhận định là khó nhất nhưng vẫn có thể vượt qua dễ dàng bằng các mẹo thi bằng lái xe A1.

Hỏi - Đáp 5 ngày trước

Biển số xe Hồ Chí Minh là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng quận, huyện

Biển số xe Hồ Chí Minh là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng quận, huyện

Biển số xe Hồ Chí Minh và chi tiết biển số xe từng quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:47-06/07/2020

Biển số xe Hà Nội là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng quận, huyện

Biển số xe Hà Nội là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng quận, huyện

Biển số xe Hà Nội và chi tiết biển số xe từng quận, huyện của thành phố Hà Nội sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:55-05/07/2020

Biển số xe Vĩnh Long là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Vĩnh Long là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Vĩnh Long và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Long sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 12:19-04/07/2020

Biển số xe Tuyên Quang là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Tuyên Quang là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Tuyên Quang và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 17:21-03/07/2020

Biển số xe Trà Vinh là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Trà Vinh là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Trà Vinh và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Trà Vinh sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 12:28-02/07/2020

Biển số xe Thừa Thiên Huế là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Thừa Thiên Huế là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Thừa Thiên Huế và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:24-01/07/2020

Biển số xe Thanh Hóa là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Thanh Hóa là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Thanh Hóa và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Thanh Hóa sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:39-30/06/2020

Biển số xe Tây Ninh là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Tây Ninh là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Tây Ninh và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Tây Ninh sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:51-29/06/2020

Biển số xe Sóc Trăng là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Sóc Trăng là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Sóc Trăng và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Sóc Trăng sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 13:18-28/06/2020

Biển số xe Quảng Ngãi là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Quảng Ngãi là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Quảng Ngãi và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:02-27/06/2020

Biển số xe Quảng Bình là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Quảng Bình là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Quảng Bình và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:43-26/06/2020

Biển số xe Phú Yên là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Phú Yên là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Phú Yên và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Phú Yên sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 12:14-25/06/2020

Biển số xe Ninh Thuận là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Ninh Thuận là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Ninh Thuận và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 17:36-23/06/2020

Biển số xe Long An là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Long An là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Long An và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Long An sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 11:00-23/06/2020

Biển số xe Lai Châu là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Lai Châu là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Lai Châu và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 14:47-22/06/2020

Biển số xe Lâm Đồng là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Lâm Đồng là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Lâm Đồng và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 11:48-22/06/2020

Biển số xe Kon Tum là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Kon Tum là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Kon Tum và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 13:33-21/06/2020

Biển số xe Kiên Giang là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Kiên Giang là bao nhiêu và cách nhận biết theo từng huyện, thành phố

Biển số xe Kiên Giang và chi tiết biển số xe từng huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Hỏi - Đáp 17:00-20/06/2020