Chiếc xe đạp một bánh điện này có giá 23 triệu Đồng và chạy được 35 km/h

Duy Thành 22:48 22/02/2019 Video xe

 

Chiếc xe đạp một bánh điện này có thể được sạc đầy trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ và có thể đạt tốc độ tối đa 35 km/h. Nó có tên là Uno Bolt và sử dụng một hệ thống con quay hồi chuyển để giữ cân bằng.

Chia sẻ