Phong thủy xe

Phong thủy xe ô tô - tư vấn nội thất phong thủy xe hơi cho người mới mua xe. Cách chọn biển số xe hợp phong thủy theo tuổi, theo mệnh,… màu sắc, cách bài trí

Sinh năm 1997 hợp màu xe gì? Mua xe màu đen có hợp mệnh không?

Sinh năm 1997 hợp màu xe gì? Mua xe màu đen có hợp mệnh không?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1997 hợp màu xe gì để dễ gặp may mắn, tài lộc? Mua xe màu đen có hợp không? (Hoàng Việt - 23 tuổi).

Sinh năm 1989 hợp màu xe gì để được phát tài phát lộc, may mắn an khang?

Sinh năm 1989 hợp màu xe gì để được phát tài phát lộc, may mắn an khang?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1989 hợp màu xe gì để được phát tài phát lộc, may mắn an khang? (Lan Phương - 31 tuổi).

Hỏi - Đáp 15:23-14/06/2020

Sinh năm 1991 hợp màu xe gì để gặp nhiều may mắn, tài lộc?

Sinh năm 1991 hợp màu xe gì để gặp nhiều may mắn, tài lộc?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1991 hợp màu xe gì để gặp nhiều may mắn, tài lộc? (Anh Tú - 29 tuổi)

Hỏi - Đáp 12:07-13/06/2020

Sinh năm 1994 hợp màu xe gì để gặp nhiều may mắn, rước tài lộc?

Sinh năm 1994 hợp màu xe gì để gặp nhiều may mắn, rước tài lộc?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1994 hợp màu xe gì để gặp nhiều may mắn, rước tài lộc cho bản thân? (Tuấn Thành - 26 tuổi).

Hỏi - Đáp 17:30-12/06/2020

Sinh năm 1992 hợp màu xe gì để hút tài lộc, bình an?

Sinh năm 1992 hợp màu xe gì để hút tài lộc, bình an?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1992 hợp màu xe gì để hút tài lộc, bình an cho bản thân? (Văn Hiến - 28 tuổi).

Hỏi - Đáp 14:45-11/06/2020

Sinh năm 1990 hợp màu xe gì để hút tài lộc, bình an?

Sinh năm 1990 hợp màu xe gì để hút tài lộc, bình an?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1990 hợp màu xe gì để hút tài lộc, bình an cho bản thân? (Bảo Quân - 30 tuổi).

Hỏi - Đáp 14:30-10/06/2020

Sinh năm 1988 hợp màu xe gì để được phát tài phát lộc, may mắn an khang?

Sinh năm 1988 hợp màu xe gì để được phát tài phát lộc, may mắn an khang?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1988 hợp màu xe gì để dễ gặp bình an và nhiều may mắn? (Nguyệt Nga - 32 tuổi).

Hỏi - Đáp 14:24-09/06/2020

Sinh năm 1987 hợp màu xe gì để được gặp may mắn, an lành?

Sinh năm 1987 hợp màu xe gì để được gặp may mắn, an lành?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1987 hợp màu xe gì để dễ gặp bình an và nhiều may mắn? (Đỉnh Lập - 33 tuổi).

Hỏi - Đáp 19:15-08/06/2020

Sinh năm 1985 hợp màu xe gì để dễ gặp may mắn, an lành?

Sinh năm 1985 hợp màu xe gì để dễ gặp may mắn, an lành?

Tôi đang có ý định mua xe ô tô, vậy nên xin hỏi sinh năm 1985 hợp màu xe gì để dễ gặp bình an và nhiều may mắn? (Thanh Tâm - 35 tuổi).

Hỏi - Đáp 16:56-08/06/2020