đánh giá xe Ducati 959 Panigale Corse

Đánh giá nhanh Ducati 959 Panigale Corse mới về Việt Nam với giá bán 635 triệu đồng

Đánh giá nhanh Ducati 959 Panigale Corse mới về Việt Nam với giá bán 635 triệu đồng

Cả hai chiếc Ducati 959 Panigale Corse mới xuất hiện tại Việt Nam chỉ có khác biệt ở màu sơn so với bản tiêu chuẩn. Riêng hệ thống treo và ống xả không có gì nâng cấp so với Ducati 959 Panigale.

Đánh giá xe máy 09:53-28/06/2019